Jedno z najważniejszych centrów logistycznych w Europie – Metropolia GZM

Technologia, architektura

Zanotowano prawie 70% wzrost zatrudnienia w centrach usług na przestrzeni ostatnich 4 lat. Silne zaplecze edukacyjne jest magnesem dla coraz to nowocześniejszych branż, pojawiających się na jej terenie.

Wysoka jakość kształcenia w połączeniu z licznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, znajduje odzwierciedlenie w innowacyjności, zdobywaniu coraz to nowych patentów oraz edukowaniu wykwalifikowanych pracowników.

Centrum logistyczne Europy

Położenie geograficzne Metropolii w południowej części Polski w połączeniu z mocno rozbudowaną infrastrukturą transportową, stawia ją w czołówce najważniejszych centrów logistycznych w Europie. Transformacja z regionu zdominowanego przemysłem górniczym – na region nowoczesny – oparty na innowacyjnych technologiach, dokonuje się w bardzo szybkim tempie.

Obszar ten może się pochwalić doskonale skomunikowanym transportem drogowym, kolejowym oraz lotniczym.

Przyciąga, to przedsiębiorców, także tych z zagranicy i zachęca do umieszczania swoich centrów produkcyjnych i dystrybucyjnych właśnie na obszarze Metropolii.

Na terenie GZM zlokalizowanych jest blisko 114 centrów usług.

Firmy, które mają tu swoje siedziby to inwestorzy z 19 państw m.in. z USA, Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Przedsiębiorcy najwyżej cenią sobie koszty wynajęcia powierzchni biurowej oraz współpracę z lokalnymi uniwersytetami. Konferencje, targi, fora biznesu – na miejsce tych wydarzeń organizatorzy polscy i zagraniczni również wybierają obszar GZM.

W roku 2018 to właśnie Katowice były gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ.
W 2022 miasto gościć będzie ONZ-owskie Światowe Forum Miejskie.

Edukacja i rozwój

Metropolia dysponuje silnym zapleczem edukacyjnym.

Na jej terenie funkcjonują 24 uczelnie wyższe, a liczba studentów to prawie 90 tys.

Największym powodzeniem cieszą się kierunki ekonomiczne, techniczne i medyczne.

Z roku na rok przybywa nowoczesnych kierunków studiów, ściśle związanych z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na rynku pracy.

GZM Katowice

Należą do nich między innymi:

  • Gospodarka cyfrowa to jedyny taki kierunek w kraju, a studiować go można na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
  • Politechnika Śląska przy współpracy z Uniwersytetem Lizbońskim (Superior Técnico) utworzyły nowy kierunek studiów magisterskich z obszaru transformacji energetycznej.
  • Inżynieria ogólna to również nowość na Politechnice Śląskiej i możliwa do studiowania jedynie tam.

Wysoka jakość kształcenia, ośrodki badawcze, zdobywanie patentów, edukowanie wykwalifikowanych pracowników dla lokalnych firm, a przede wszystkim szanse na dalszy rozwój przyciągają młodych ludzi z całego kraju i zagranicy.

W samej Metropolii istnieją 622 ośrodki badań i rozwoju, gdzie zatrudnionych jest blisko 12,5 tys. pracowników. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy to jedno z podstawowych założeń działań Metropolii.

Chcemy je wspierać w podnoszeniu tej oferty kształcenia. Dlatego uruchomiliśmy Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki. Dzięki temu uczelnie wyższe mogą uzyskać dofinansowanie, pozwalające zaprosić światowej klasy naukowców do przeprowadzenia serii zajęć, wykładów i konsultacji dla swoich studentów i pracowników.

W ten sposób chcemy tworzyć warunki do tego, by wykształceni absolwenci znajdowali zatrudnienie na metropolitalnym rynku pracy, wspierając m.in. segment usługowy.

Ma to również na celu przeciwdziałanie depopulacji, która jest aktualnie naszym największym wyzwaniem, jak również dodawanie impulsu dla rozwoju gospodarczego naszego regionu, który ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości i komfortu życia w naszych miastach i gminach.

Działające na terenie Metropolii uczelnie wyższe od lat oferują coraz szerszy i ciekawy wachlarz kierunków rozwoju dodaje Kazimierz Karolczak przewodniczący zarządu GZM

Wsparcie przedsiębiorców

Z myślą o przedsiębiorcach, którzy ucierpieli w związku z pandemią blisko 33 gminy zaoferowały wsparcie w postaci Pakietów Przedsiębiorcy składających się z kilku pakietów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Z myślą o lokalnych dąbrowskich przedsiębiorcach powstały akcje #KupujLokalnie i #DGnaWynos, a także aktualizowana na bieżąco baza dąbrowskich przedsiębiorców i lokali gastronomicznych oferujących zakupy z dowozem, mobilne usługi, posiłki na wynos albo dostarczane do klientów.

Wsparcia innowacyjnym i pomysłowym start-upom udzieliła Katowicka Kopalnia start-upów, która na podstawie zeszłorocznego konkursu wyłoniła i nagrodziła zwycięzców dofinansowaniami na łączną kwotę blisko 330 tys.

Pierwsze miejsce i główna nagroda powędrowała do MASKUP, których produkty pozwalają na komfortowe przymierzanie ubrań w trakcie zakupów, bez obaw o zabrudzenie ich makijażem.

Drugie miejsce przypadło THERAPYCAVE, twórcom aplikacji do kontaktu ze specjalistami zdrowia psychicznego. Dzięki niej terapeuci są dostępni dla każdego niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Stawkę z miejscem trzecim zamyka HEALTHLY i ich innowacyjne oprogramowanie, dające możliwość specjalistom medycznym pracę w formie telekonsultacji a pacjentom znalezienie i odbycie teleporady bez konieczności wychodzenia z domu.

Dodatkowym bonusem dla laureatów jest darmowy, dwuletni wynajem biura na obszarze lokalnego inkubatora przedsiębiorczości.

Możliwości ekspansji biznesowej w rejonie Metropolii jest bardzo dużo. Dogodna lokalizacja z rozbudowaną infrastrukturą. Stale powiększająca się przestrzeń biurowa. Wykształcone, wielokulturowe społeczeństwo.

Wszystkie te elementy składają się na całość ukazująca Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię jako atrakcyjne i środowiskowo przyjazne miejsce dla rozwoju różnorodnych segmentów gospodarczych, innowacyjnych biznesów i usług.